90. Urealnienie wyjawienia majątku w egzekucji komorniczej.

Projekt likwiduje dotychczasowe przesłanki zastosowania wyjawienia majątku takie jak bezskuteczność dotychczasowej egzekucji, uprawdopodobnienie jej przyszłej bezskuteczności lub kierowanie do dłużnika dodatkowych wezwań przez wierzyciela. Zastąpione one zostają jedną, ujętą w bardzo prosty sposób przesłanką – niespełnieniem zasądzonego świadczenia w czasie