Art. 89 Kodeksu wykroczeń w swoim obecnym brzmieniu prowadzi, według literalnej wykładni do zakazu przebywania małoletniego na drodze publicznej i torach pojazdu szynowego. Przepis zakazuje zatem m.in. prowadzenia małoletniego do lat 7 za rękę po chodniku, przewożenia go samochodem, dopuszczania do tego, aby przeszedł przez tory pojazdu szynowego etc. Jest to stan absurdalny. Ustawa karna powinna w sposób precyzyjny określać zakres zakazu i nie może wymuszać „domyślania się” przez adresatów norm prawnych, że w rzeczywistości zakaz jest węższy niż ten, który wynika z literalnej wykładni. Stąd potrzeba dodania uwagi, że dopuszczenie do przebywania małoletniego poniżej lat 7 w ww. miejscach stanowi wykroczenie tylko, jeżeli jest on pozostawiony bez nadzoru osoby, która ukończyła lat 13.

102. Legalizacja obecności dzieci na drodze

Komentarz do “102. Legalizacja obecności dzieci na drodze

  • Wrzesień 20, 2019 z 5:45 pm
    Permalink

    Super oby tak dalej , oby przejąć władzę od tej postkomunistycznej obłudy w której żyjemy od 30 lat!!!!! JEDYNA OPCJA KONFEDERACJA!!!!

    Powtórz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *